Grip 3 oefening in Hoogezand

Hoogezand – Op dinsdag 26 november (vandaag) vindt in de Veiligheidsregio Groningen een grote systeemtest plaats. Dit is een onverwachte alarmeringsoefening op GRIP-3 niveau.

Als willekeurige gemeente is Hoogezand uitgekozen. Het doel van deze systeemtest is het testen van de hoofdstructuur van onze crisisorganisatie.

Aan de systeemtest doen bijna alle partners van Veiligheidsregio Groningen mee: Brandweer, Politie, GHOR, Defensie, Waterschappen, Openbaar Ministerie en gemeentelijke functionarissen.

Scenario


De test is omstreeks 11:00 uur begonnen met gesimuleerde meldingen van getuigen en betrokkenen aan de Meldkamer Noord Nederland. Het gaat om ontsporing van een goederentrein na botsing met een bietenrooimachine. De goederentrein bevat gevaarlijke stoffen. De rooimachine belandt in de sloot en vliegt in brand.

Waarom een systeemtest

Alle veiligheidsregio’s zijn bij wet verplicht om jaarlijks een systeemtest te organiseren. De test geeft inzicht in de kwaliteit van de crisismanagementorganisatie in Groningen. De Inspectie van Veiligheid en Justitie (IV&J) kijkt mee en gebruikt de resultaten om de minister van Veiligheid en Justitie een actueel beeld te geven over de kwaliteit van de rampenbestrijding in Groningen op dit moment.

Realiteit

Om de test zo realistisch mogelijk te maken vindt de alarmering op reguliere wijze plaats. Deelnemende functionarissen worden niet vooraf ingedeeld, maar hebben op dat moment piket. Uiteraard is het scenario van te voren niet bekend gemaakt.

Wie worden er getest?

Alle betrokkenen bij een GRIP 3 situatie worden getest: de Meldkamer Noord Nederland (MKNN), het Commando Plaats Incident (COPI), het Regionaal Operationeel Team (ROT), het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) en de betrokken gemeente.

Wat wordt er getest?

Er wordt onder andere gekeken naar alarmering, opkomsttijden, opschaling, informatievoorziening en onderlinge samenwerking.

BRON

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Dit content is eigendom van HSinactie.nl !